Zentiva takes up the distribution of AMNIODERM in the Czech Republic

Blížící se konec roku znamená i pro BioHealing ukončení jedné významné etapy. Bionáplast AMNIODERM® bude od 1. ledna 2021 v České republice distribuovat po dobu dalších minimálně 5 let společnost Zentiva. Z tohoto důvodu probíhají v těchto týdnech školení sales týmu Zentiva.

„Loučení se s Českou republikou je pro nás všechny v BioHealingu nelehké, neboť Česká republika je místem, kde jsme AMNIODERM® vyvinuli a současně prvním trhem, na kterém jsme jej dodali prvním pacientům. Zároveň je toto loučení i radostné, neboť distribuci přebírá mnohem silnější Zentiva,“ říká Iveta Schmiedová.

Velké poděkování patří všem, kteří se na vývoji a distribuci AMNIODERM® podíleli, především pak PharmDr. Ľudmile Kišeľákové, MBA, která vytvořila pátěřní síť špičkových aplikačních center, jako například IKEM, ÚVN nebo FNKV. Aplikační centra už aplikovala tisíce bionáplastí, které pomohly stovkám pacientů k návratu do plnohodnotného života. Nyní je čas se posunout do dalších evropských zemí, kde se těšíme na další úspěchy pod vedením Ľudmily.

 

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu