We set the trends in healing chronic wounds.

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů byla hlavním cílem již 17. výročního celostátního kongresu v Pardubicích, který se konal na půdě Univerzity Pardubice ve dnech 24. a 25. ledna 2019. Jako inovátoři v hojení chronických ran jsme zde samozřejmě nemohli chybět.

Smyslem kongresu je sdílení a výměna širokých zkušeností mezi lékaři a jinými odbornými pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví. Velkým tématem tohoto kongresu bylo využití přípravků z amniových membrán pro podporu hojení nehojících se ran. Skvělé výsledky a vlastní zkušenosti hojení chronických ran za pomocí lyofilizovaného transplantátu z lidské amniové membrány AMNIODERM, který vyvinulo, patentovalo a nyní aplikuje na českém, ale i zahraničním trhu představila prim. MUDr. H. Zelenková (členka výboru Slovenské společnosti pro léčbu ran). Mimo jiné poukázala na to, jak AMNIODERM výrazně usnadňuje a urychluje hojení, redukuje jizvení a ránu všeobecně zklidňuje a zmírňuje bolest.

Poprvé jsme na kongresu nebyli jediní, kteří mluvili o těchto medicínských tématech. Své zkušenosti s obdobným produktem na bázi amniové membrány má i 1. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. Máme velkou radost, že odborná veřejnost začíná vnímat, že existují i nové a účinnější metody, než ty doposud používané. Ještě větší radost máme, že máme možnost udávat trend v této oblasti ve střední Evropě.

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu