We lecture on regenerative medicine at third-age universities.

Do Moravskoslezské metropole vyrazila za Národní centrum tkání a buněk s precizní přípravou a nabitá vědomostmi vedoucí výzkumu Iveta Minaříková. V Ostravě ji čekala na Univerzitě třetího věku devadesátiminutová přednáška s názvem „Regenerativní medicína a její užití v praxi“. Iveta je sice ostřílený řečník, ale nenechala nic náhodě a na vystoupení o odborných tématech si dala řádně záležet. V aule na ni čekalo čtyřicet nedočkavých studentů, kteří doslova dychtili po nových vědomostech. „Takovému publiku byla radost přednášet. Viděla jsem opravdový zájem. Překvapila mě dobrá informovanost účastníků Univerzity třetího věku v Ostravě o chronických ranách a regenerativní medicíně. Téměř všichni si se zaujetím dělali poznámky,“ řekla. Přednáška se uskutečnila 19. 3. 2019 od 12:30 hodin.

Iveta ve své obsáhlé prezentaci, která měla přes 60 slidů, přiblížila základní principy a východiska nového medicínského oboru, kterým je regenerativní medicína. Zaznělo vysvětlování s následujícími tematickými okruhy: Využití vlastních buněk pacienta v regenerativní medicíně, regenerace kloubní chrupavky, odstranění nebo snížení tkáňové ischemie, využití perinatálních tkání v regenerativní medicíně a to pupečníkové krve, tkáně pupečníku a amniová membrána. Závěr přednášky byl věnován praktickým zkušenostem s využitím amniových membrán v oblasti hojení chronických ran.

Po přednášce došlo na spontánní, dlouho trvající a zasloužený potlesk, kterým posluchači odměnili Ivetu Minaříkovou. „Byli tak nadšení, že za mnou po přednášce individuálně chodili a doptávali se na různé souvislosti“ přiblížila.

Akce vyzněla velmi pozitivně, i proto garantka Univerzity třetího věku v Ostravě Viola Šebestíková nabídla Národnímu centru tkání a buněk další spolupráci. „Ocenili jsme odbornost a připravenost Ivety Minaříkové, která u nás přednášela. Její výklad byl poutavý a posluchačům skutečně nabídla nové obzory a podněty pro vstřebávání. Ocenila jsem i poutavou formu sdělení. A právě to by také mělo být posláním Univerzity 3 věku,“ sdělila.

V podzimním semestru dojde na další přednášku. V současnosti pracují lidé z Národního centra tkání a buněk na domluvení exkurze pro studenty z Univerzity třetího věku ve 4MEDI, ostravském biomedicínském centru, které má špičkové parametry a patří mezi nejmodernější středobod regenerativní medicíny v Česku.

 

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu