Úspechy amniovej memrány v uzatváraní nehojacích sa rán u diabetikov. Cyklus prednášok začal v Martine

Úspechy amniovej memrány v uzatváraní nehojacích sa rán u diabetikov. Cyklus prednášok začal v Martine

Cieľom cyklu prednášok pre základné organizácie Zväzu diabetikov Slovenska je osobný kontakt a čo najširšia osveta o najnovšej modernej terapii nehojacích sa defektov na diabetickej nohe.

„Amniová membrána pre nehojace sa rany s veľmi vysokým terapeutickým potenciálom je veľkým pokrokom v regeneratívnej medicíne“, uviedla a tým vstúpila do problematiky PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA, manažerka rozvoja v Českej a Slovenskej republike.

Vývoj spracovania amniovej membrány vedcami Národního centra tkání a buňek v Brne bol ukončený získaním patentu a multicentrickou observačnou štúdiou, ktorá sa uskutočnila v Českej republike aj na Slovensku a svojimi výsledkami veľmi pozitívne prekvapila pacientov, ale aj odbornú verejnosť a potvrdila renesanciu vo využití jej jedinečných vlastností.

Účastníkom edukačného stretnutia boli predstavené aj štatistické výsledky štúdie, kde celkom 78% zo všetkých rán, ktoré boli označené za nezahojiteľné (chronické dlhodobo sa nehojace), sa výrazne zlepšilo – rany sa zmenšili, až uzavreli, prestali bolieť a svrbieť. Vďaka týmto pozitívnym výsledkom bola amniová membrána zaradená do slovenských Interdisciplinárnych štandardov diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení.

Interaktívna časť stretnutia bola zameraná na profil vhodného pacienta na aplikáciu amniovej membrány, dostupnosť, ktorá je v súčasnosti zabezpečená v aplikačných centrách a to v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, Sanare Svidník, COR-MEDICAL Dolný Kubín, Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves, Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, Poliklinike ŽILPO, Žilina, PROCTOVEN CLINIC Bratislava.

Prvé stretnutie z cyklu prednášok v Martine, pod vedením PhDr. Andrei Bukovskej, MHA potvrdilo aktuálnosť problematiky a výrazný záujem zo strany 56 zúčastnených diabetikov DIAMARTu.


Úvodní fotografie: PhDr. Andra Bukovska a PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA