The use of human amniotic membrane in the treatment of non-healing wounds and limb rescue

Táto výzva odznela od MUDr. Emila Záhumenského (Diabetologická a podiatrická ambulance, Lékařský dum ORMIGA, Zlín) na 10. Konferenci zdravotníku „Diabetologický a podiatrický den 2019“ 27.4.2019 v Ostrave.

Poukázal na úskalia liečby rán, zvlášť chronických, a to estetické či funkčné až po zásadné vitálne problémy, ktoré ohrozujú samotnú existenciu danej časti tela. Typickým príkladom je chronická rana polymorbidného diabetika s neskorými diabetickými komplikáciami. Okrem viacsegmentačného aterosklerotického postihnutia magistrálnych tepien s prevažne periférnou lokalizáciou je ischémia znásobená redukciou kapilárnej denzity , trombotizáciou a mikroangiopatiou.

„Deje sa tak v dôsledku  dlhodobého pôsobenia abnormalít v rámci metabolického syndrómu, ktorý vedie k akcentácii škodlivého pôsobenia reaktívnych kyslíkových radikálov (oxidačný stres) a hyperkoagulačnému stavu, rozvoju neuropatického postihnutia. Zníženie tvorby energie, prísunu živín, imunitných funkcií, menšia odolnosť voči mechanickému postihnutiu, vedie k zhoršeniu trofiky tkaniva. Pri poranení dolných končatín, je hojenie rán u týchto pacientov mimoriadne komplikované a pomalé. Najväčší problém býva v tvorbe dostatočne vitálneho, granulačného tkaniva a v prechode do ďalšieho štádia epitelizácie“, uviedol MUDr. Záhumenský.

Skúsenosti u pacientov potvrdzujú, že sa proces na tejto úrovni prakticky zastaví a narastá riziko opätovnej infekcie rany a návrat z proliferačného štádia opäť do štádia zápalového. Toto riziko je možné výrazne znížiť akceleráciou prechodu do epitelizácie použitím moderného krytia – amniovou membránou.

MUDr. Emil Záhumenský prezentoval vlastné skúsenosti na kazuistike pacientov, u ktorých mala aplikácia amniovej membrány zásadný vplyv na dynamiku hojenia ich komplikovaných chronických rán. Potvrdil, že cenné zložky v amniovej membráne, bioaktívne molekuly (rastové faktory, interleukíny, inhibítory metaloproteináz a iné), ďalej kolagén a extracelulárny matrix, významne naštartovali epitelizačnú fázu hojenia.

Značný záujem zo strany zúčastnených odborníkov vytvára priestor a perspektívu ďalšieho využitia tejto prelomovej metódy  v procese hojenia nehojacích sa rán.

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu