The use of amniotic membrane in the treatment of chronic wounds discussed at a congress in Mikulov

Ve dnech 14. až 15. října 2019 se již tradičně v Mikulově konaly 11. Podlahovy chirurgické dny a 12. Interaktivní kongres hojení ran. Tento kongres byl pořádán ve spolupráci s Českou chirurgickou společností LF Masarykovy univerzity Brno, I. chirurgickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Chirurgickou klinikou FN Ostrava, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a Českou společností pro léčbu rány. Společnost Biohealing k.s se na kongresu podílela jako partner, kdy na svém výstavním stánku poskytovala lékařům informace a dostupnosti a využití amniových membrán v oblasti nehojících se ran.

Hlavními tématy tohoto kongresu byly:
Výživa v chirurgii, ERAS v kolorektální chirurgii, neuromodulace sakrálních nervů, výživa v chirurgii, aktuální trendy léčby akutní divertikulitidy colon, novinky v hrudní chirurgii a traumatologii, nejnovější aktuality vzdělávání v chirurgii, právní aspekty a podtlaková terapie v chirurgii v léčbě a prevenci.

V rámci tohoto posledního tématu zazněla přednáška MUDr. Emila Záhumenského o jeho zkušenostech s využitím amniových membrán v léčbě dlouhodobě se neuzavírajících ran. V rámci přednášky byla představena série kazuistik pacientů s nehojící se ranou, které díky produktu AMNIODERM® byly uzavřeny. Přednáška byla mezi více jak 50 posluchači velmi pozitivně přijata a po jejím skončení následovala dlouhá diskuze plná doplňujících dotazů.

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu