Team Group: Náš tým

MUDr. Serhiy Forostyak, Ph.D.

Výzkum doktora Forostyaka je zaměřen na oblast regenerační a translační medicíny se zaměřením na hodnocení regeneračního potenciálu kmenových buněk (mezenchymální stromální buňky, embryonální kmenové buňky, indukované pluripotentní kmenové buňky atd.), biomateriály a jejich aplikace při léčbě neurotraumat a neurodegenerativních poruch. Doktor Forostyak absolvoval v roce 2005 lékařskou fakultu na Termopilské státní lékařské univerzitě (s vyznamenáním).…
Read more

Mgr. Iveta Minaříková

Vystudovala obor Analytická biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu vysokoškolského studia absolvovala stáž na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde se podílela v rámci své bakalářské a následně i diplomové práce na výzkumu věnujícímu se problematice prevence hypoglykémie. Jednalo se o formulaci a následně testování mikrolékových forem s vysokým obsahem…
Read more

PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA

PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA nastúpila do spoločnosti Národní centrum tkání a buněk, a.s. na pozíciu Business Developer v Českej a Slovenskej republike, hlavne vo vzťahu k produktom z amniovej membrány. Po absolvovaní Farmaceutickej Fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave rigoróznou prácou v odbore klinická farmácia „Obsah opiovych derivátov v Papaver somniferum a ich využitie v terapii“…
Read more

Martina Tlamková

Po gymnáziu, které bylo zaměřeno na jazykové obory, dále studovala obor všeobecná sestra. Nyní dokončuje specializaci – interní obory s certifikátem pro hojení chronických ran. Do února 2017 pracovala na ORL oddělení a na chirurgickém oddělení jako zdravotní sestra. Během praxe na chirurgickém oddělení získala potřebné zkušenosti ohledně péče a hojení chronických ran. V březnu…
Read more