PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA

PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA

PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA nastúpila do spoločnosti Národní centrum tkání a buněk, a.s. na pozíciu Business Developer v Českej a Slovenskej republike, hlavne vo vzťahu k produktom z amniovej membrány.

Po absolvovaní Farmaceutickej Fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave rigoróznou prácou v odbore klinická farmácia „Obsah opiovych derivátov v Papaver somniferum a ich využitie v terapii“ obhájila titul Doktor klinickej farmácie. Absolvovala zahraničné študijné pobyty v Dánsku so zameraním na financovanie, marketing, etiku a kultúrnu rôznorodosť, komunikáciu s médiami aj v London Marketing and Business School.

V nadnárodnej inovatívnej farmaceutickej spoločnosti Novo Nordisk AS viedla tím v rámci projektov zameraných na vstup nových produktov na trh, koordinovala časť medzinárodného projektu DEPAC na Slovensku so zameraním na liečbu diabetes mellitus s cieľom akcelerácie inovácie terapie diabetu. Naprojektovanie a vedenie projektu pre diabetikov “Diabetes a Vy” a projektu „Barometer” bolo cielené na výskyt a prevenciu komplikácií diabetu. Zamerala sa aj na miesto inzulínovej pumpy v zlepšovaní kompenzácie diabetu kooperáciou s americkou spoločnosťou. Znalosťou premostenia výsledkov klinického výskumu s marketingovými taktikami dosahovala synchronizáciu s predajnými cieľmi.

Následne obhajobou práce „ Starnutie populácie – zdravie a kvalita života v kontextoch manažérskej etiky“ ukončila štúdium Executive Master of Business Administration.