MUDr. Serhiy Forostyak, Ph.D.

MUDr. Serhiy Forostyak, Ph.D.

Výzkum doktora Forostyaka je zaměřen na oblast regenerační a translační medicíny se zaměřením na hodnocení regeneračního potenciálu kmenových buněk (mezenchymální stromální buňky, embryonální kmenové buňky, indukované pluripotentní kmenové buňky atd.), biomateriály a jejich aplikace při léčbě neurotraumat a neurodegenerativních poruch.

Doktor Forostyak absolvoval v roce 2005 lékařskou fakultu na Termopilské státní lékařské univerzitě (s vyznamenáním). Po absolvování specializace prvního stupně ve všeobecné chirurgii (2008) pokračoval ve studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu experimentální medicíny České Akademie Věd. Obhájil svou doktorskou práci v roce 2012 a získal titul Ph.D. v neurovědách. Během svého doktorandského a postdoktorandského studia získal několik prestižních stipendií a ocenění (CORTEX: Marie Curie Early Stage Training Net; FENS Young Investigator Training Programme, ocenění České společnosti pro neurovědy za nejlepší publikaci vydané mladým neurovědcem, rozvoj výzkumných týmů pro BIOCEV atd.) Absolvoval stáž na prestižních univerzitách: Cambridge University, Anglie; Universiteit Leuven, Belgie; Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi, Itálie; University of Pittsburgh, USA).