Successes of the amniotic membrane in closing non-healing wounds in diabetics. A cycle of lectures begins in Martin.

Cieľom cyklu prednášok pre základné organizácie Zväzu diabetikov Slovenska je osobný kontakt a čo najširšia osveta o najnovšej modernej terapii nehojacích sa defektov na diabetickej nohe.

„Amniová membrána pre nehojace sa rany s veľmi vysokým terapeutickým potenciálom je veľkým pokrokom v regeneratívnej medicíne“, uviedla a tým vstúpila do problematiky PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA, manažerka rozvoja v Českej a Slovenskej republike.

Vývoj spracovania amniovej membrány vedcami Národního centra tkání a buňek v Brne bol ukončený získaním patentu a multicentrickou observačnou štúdiou, ktorá sa uskutočnila v Českej republike aj na Slovensku a svojimi výsledkami veľmi pozitívne prekvapila pacientov, ale aj odbornú verejnosť a potvrdila renesanciu vo využití jej jedinečných vlastností.

Účastníkom edukačného stretnutia boli predstavené aj štatistické výsledky štúdie, kde celkom 78% zo všetkých rán, ktoré boli označené za nezahojiteľné (chronické dlhodobo sa nehojace), sa výrazne zlepšilo – rany sa zmenšili, až uzavreli, prestali bolieť a svrbieť. Vďaka týmto pozitívnym výsledkom bola amniová membrána zaradená do slovenských Interdisciplinárnych štandardov diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení.

Interaktívna časť stretnutia bola zameraná na profil vhodného pacienta na aplikáciu amniovej membrány, dostupnosť, ktorá je v súčasnosti zabezpečená v aplikačných centrách a to v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, Sanare Svidník, COR-MEDICAL Dolný Kubín, Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves, Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, Poliklinike ŽILPO, Žilina, PROCTOVEN CLINIC Bratislava.

Prvé stretnutie z cyklu prednášok v Martine, pod vedením PhDr. Andrei Bukovskej, MHA potvrdilo aktuálnosť problematiky a výrazný záujem zo strany 56 zúčastnených diabetikov DIAMARTu.


Úvodní fotografie: PhDr. Andra Bukovska a PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu