RanDe 2019 discusses modern therapies.

Více, než tři sta odborných zdravotnických pracovníků a přes dvacet odborných partnerů a vystavovatelů se sešlo ve dnech 9. a 10. května 2019 ve Vendryni u Třince, kde se uskutečnil VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů. Konferenci pořádala společnost Salvatella a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity společně s webovým portálem www.hojeniran.cz, pod odbornou garancí České společnosti pro léčbu rány a EWMA (European wound management).

V rámci přednášek byl jeden blok vyčleněn tématu moderních terapií (Advanced Therapy), které zahrnují vývoj léčivých přípravků na základě genové nebo buněčné manipulace a oblast tkáňového inženýrství. Postupy moderní terapie mají do budoucna obrovský potenciál, například i při léčbě dlouhodobě se nehojících ran a popálenin, ale také mnoha závažných onemocnění, jako je rakovina, Alzheimerova choroba nebo svalová dystrofie.

Středem pozornosti se stala amniová membrána a její využití při léčbě dlouhodobě se nehojících ran. Byl zde připomenut oficiální dokument asociace EWMA z loňského roku, který potvrzuje použití amniové membrány jako jednu z možností léčby chronických ran. Velký prostor věnoval výsledkům moderní léčby také doc. Martinka, který ukázal sérii úspěšných kazuistik aplikace amniové membrány při léčbě dlouhodobě se nehojících ran diabetického původu. MUDr. Jan Stryja, Ph.D. pak představil problematiku hojení ran za pomocí amniové membrány u pacientů s chronickými ranami žilního původu a ve srovnání s Xedermou (či xenotranplantáty obecně) označil tuto léčbu jako lepší a efektivnější. Konference byla provázena mnoha zajímavými postřehy, ukázkami nových metodik, zkušenostmi a zejména důvěrou v lepší budoucnost pro pacienty s dlouhodobě se nehojícími ranami.

Očekávání i důvěra ve změny k lepšímu mají v životě člověka své nezastupitelné místo. Proto jako motto letošní konference byl zvolen latinský citát Dum spiro spero (do češtiny překládáno jako „Dokud dýchám, doufám“). Jeho význam platí jak pro pacienty, tak i zdravotníky.

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu