Pro koho je léčba vhodná?




Vhodným pacientem je pacient s ránou, která nevykazuje známky hojení déle než 6 týdnů.

Jednotlivé oblasti, na které jsou produkty vhodné, jsou blíže specifikované v sekci Oblasti léčby.


Kritéria pro aplikaci produktu AMNIODERM® na chronickou ránu:

  • Pacient neúspěšně léčen po dobu cca 6 týdnů – rána nevykazuje známky hojení

  • Pacient s kompenzovaným diabetem

  • Pacient netrpí infekcí, celulitidou či osteomyelitidou

  • Hmatná pulzace v končetině

Informace a kritéria pro další připravované produkty, budeme doplňovat zároveň s jejich uvedením na trh.