O využití amniové membrány v léčbě chronických ran se diskutovalo na kongresu v Mikulově

O využití amniové membrány v léčbě chronických ran se diskutovalo na kongresu v Mikulově

Ve dnech 14. až 15. října 2019 se již tradičně v Mikulově konaly 11. Podlahovy chirurgické dny a 12. Interaktivní kongres hojení ran. Tento kongres byl pořádán ve spolupráci s Českou chirurgickou společností LF Masarykovy univerzity Brno, I. chirurgickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Chirurgickou klinikou FN Ostrava, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a Českou společností pro léčbu rány. Společnost Biohealing k.s se na kongresu podílela jako partner, kdy na svém výstavním stánku poskytovala lékařům informace a dostupnosti a využití amniových membrán v oblasti nehojících se ran.

Hlavními tématy tohoto kongresu byly:
Výživa v chirurgii, ERAS v kolorektální chirurgii, neuromodulace sakrálních nervů, výživa v chirurgii, aktuální trendy léčby akutní divertikulitidy colon, novinky v hrudní chirurgii a traumatologii, nejnovější aktuality vzdělávání v chirurgii, právní aspekty a podtlaková terapie v chirurgii v léčbě a prevenci.

V rámci tohoto posledního tématu zazněla přednáška MUDr. Emila Záhumenského o jeho zkušenostech s využitím amniových membrán v léčbě dlouhodobě se neuzavírajících ran. V rámci přednášky byla představena série kazuistik pacientů s nehojící se ranou, které díky produktu AMNIODERM® byly uzavřeny. Přednáška byla mezi více jak 50 posluchači velmi pozitivně přijata a po jejím skončení následovala dlouhá diskuze plná doplňujících dotazů.