O regenerativní medicíně přednášíme univerzitám třetího věku

O regenerativní medicíně přednášíme univerzitám třetího věku

Do Moravskoslezské metropole vyrazila za Národní centrum tkání a buněk s precizní přípravou a nabitá vědomostmi vedoucí výzkumu Iveta Minaříková. V Ostravě ji čekala na Univerzitě třetího věku devadesátiminutová přednáška s názvem „Regenerativní medicína a její užití v praxi“. Iveta je sice ostřílený řečník, ale nenechala nic náhodě a na vystoupení o odborných tématech si dala řádně záležet. V aule na ni čekalo čtyřicet nedočkavých studentů, kteří doslova dychtili po nových vědomostech. „Takovému publiku byla radost přednášet. Viděla jsem opravdový zájem. Překvapila mě dobrá informovanost účastníků Univerzity třetího věku v Ostravě o chronických ranách a regenerativní medicíně. Téměř všichni si se zaujetím dělali poznámky,“ řekla. Přednáška se uskutečnila 19. 3. 2019 od 12:30 hodin.

Iveta ve své obsáhlé prezentaci, která měla přes 60 slidů, přiblížila základní principy a východiska nového medicínského oboru, kterým je regenerativní medicína. Zaznělo vysvětlování s následujícími tematickými okruhy: Využití vlastních buněk pacienta v regenerativní medicíně, regenerace kloubní chrupavky, odstranění nebo snížení tkáňové ischemie, využití perinatálních tkání v regenerativní medicíně a to pupečníkové krve, tkáně pupečníku a amniová membrána. Závěr přednášky byl věnován praktickým zkušenostem s využitím amniových membrán v oblasti hojení chronických ran.

Po přednášce došlo na spontánní, dlouho trvající a zasloužený potlesk, kterým posluchači odměnili Ivetu Minaříkovou. „Byli tak nadšení, že za mnou po přednášce individuálně chodili a doptávali se na různé souvislosti“ přiblížila.

Akce vyzněla velmi pozitivně, i proto garantka Univerzity třetího věku v Ostravě Viola Šebestíková nabídla Národnímu centru tkání a buněk další spolupráci. „Ocenili jsme odbornost a připravenost Ivety Minaříkové, která u nás přednášela. Její výklad byl poutavý a posluchačům skutečně nabídla nové obzory a podněty pro vstřebávání. Ocenila jsem i poutavou formu sdělení. A právě to by také mělo být posláním Univerzity 3 věku,“ sdělila.

V podzimním semestru dojde na další přednášku. V současnosti pracují lidé z Národního centra tkání a buněk na domluvení exkurze pro studenty z Univerzity třetího věku ve 4MEDI, ostravském biomedicínském centru, které má špičkové parametry a patří mezi nejmodernější středobod regenerativní medicíny v Česku.