Neurochirurgie

Amniovou membránu lze využít při operacích mozku, kdy se po otevření dutiny lebeční pokládá přímo na mozkovou kůru.

Amniová membrána zaručuje vytvoření nových povrchových vrstev bez jakýkoliv pooperačních durálních adhezí (zabraňuje nežádoucím srůstům). Takto vytvořené nové vrstvy umožní snadnou a jednoduchou disekci a mobilizaci povrchových vrstev a zároveň zabraňují jakémukoliv traumatickému poškození kůry mozkové.

Lze použít při jakémkoliv neurochirurgickém zákroku.