Luhačovice: The use of amniotic membrane in the treatment of diabetic complications

Ve dnech 25.-28. října 2019 se konalo již XXI. mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků v Luhačovicích. Tradičně se jej účastní především ti diabetici, kteří upřednostňují a nebo chtějí upřednostňovat aktivní přístup k léčbě. V rámci kongresu se konala nejen řada sportovních aktivit jako tradiční turnaj v bowlingu a petanque, ale velký prostor byl věnován také edukaci pacientů. Ti se mohli vzdělávat díky výstavě farmaceutických společností, formou individuálních konzultací nebo díky odborným přednáškám.

V rámci nedělního dopoledního přednáškového bloku byl věnován prostor pro amniové membrány a jejich využití v moderní terapii. Přednáškový blok zahájila Mgr. Iveta Minaříková (vedoucí projektu Amioderm) obecnou přednáškou o amniových membránách a jejich využití dříve a dnes. Následovala přednáška MUDr. Emila Záhumenského s názvem: Ozónová terapie a využití amniové membrány v léčbě diabetických komplikací. Obě přednášky v sále společenského domu sledovalo téměř 200 účastníků kongresu.

MUDr. Záhumenský ve své přednášce zdůraznil přínos a pokrokovost využití perinatálních tkání všeobecně v současné i budoucí medicíně a shrnul praktické zkušenosti s amniovou membránou ve svých ordinacích. Po ukončení přednášky následoval dlouhý potlesk a MUDr. Záhumenský pak ještě více jak půl hodiny zodpovídal individuální dotazy pacientů v sále.Nás nesmírně těší, že jsme se mohli podílet na tak podařené akci, jako je setkání věčně mladých diabetiků a že lékař takového formátu jako je Dr. E. Záhumenský patří mezi naše spolupracující pracoviště.

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu