First symposium on the amniotic membrane at the SSPLR 2019 congress

Ve dnech 14.-16. listopadu 2019 se konal výroční kongres Slovenské společnosti pro léčbu ran v Jasné v Demänovské dolině, jehož hlavním partnerem byla společnost PrimeCell. Součástí kongresu byl jako už tradičně rozšířený komplexní kurz hojení ran a za velké pozornosti přítomných účastníků se uskutečnilo také vůbec první minisympózium v rámci České a Slovenské republiky o léčbě pomocí amniové membrány. Úvodní příspěvky MUDr. Hany Zelenkové, CSc. (Amniová membrána – Amnioderm v liečbe defektov u diabetikov, klinické skúsenosti) a doc. Emila Martinka (Prínos amniovej membrány pri lokálnom hojení chronických diabetických ulcerácií) byly přijaty účastníky sympozia velmi pozitivně.

* Program kongresu s abstrakty, SSPLR 2019

Letošního kongresu se zúčastnilo přes 250 odborných zdravotnických pracovníků (lékařů a sester), samotné sympozium věnované amniové membráně navštívila přibližně stovka kongresových hostů.

Cílem Slovenské společnosti pro léčbu ran je zejména edukativní činnost v oblasti hojení ran, organizace odborných seminářů, přednášek a akcí v uvedené oblasti. Dalšími cíli je šíření osvěty, vytvoření doporučení, jakož i koordinace a certifikace ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví SR, odbornými společnostmi a jinými subjekty na poli zdravotnictví. Členy společnosti jsou zejména lékaři a sestry různých specializací, jejichž společným zájmem je léčba ran.

[gdgallery_gallery id_gallery=”4″]

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu