First symposium on the amniotic membrane at the SSPLR 2019 congress

Ve dnech 14.-16. listopadu 2019 se konal výroční kongres Slovenské společnosti pro léčbu ran v Jasné v Demänovské dolině, jehož hlavním partnerem byla společnost PrimeCell. Součástí kongresu byl jako už tradičně rozšířený komplexní kurz hojení ran a za velké pozornosti přítomných účastníků se uskutečnilo také vůbec první minisympózium v rámci České a Slovenské republiky o léčbě pomocí amniové membrány. Úvodní příspěvky MUDr. Hany Zelenkové, CSc. (Amniová membrána – Amnioderm v liečbe defektov u diabetikov, klinické skúsenosti) a doc. Emila Martinka (Prínos amniovej membrány pri lokálnom hojení chronických diabetických ulcerácií) byly přijaty účastníky sympozia velmi pozitivně.

* Program kongresu s abstrakty, SSPLR 2019

Letošního kongresu se zúčastnilo přes 250 odborných zdravotnických pracovníků (lékařů a sester), samotné sympozium věnované amniové membráně navštívila přibližně stovka kongresových hostů.

Cílem Slovenské společnosti pro léčbu ran je zejména edukativní činnost v oblasti hojení ran, organizace odborných seminářů, přednášek a akcí v uvedené oblasti. Dalšími cíli je šíření osvěty, vytvoření doporučení, jakož i koordinace a certifikace ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví SR, odbornými společnostmi a jinými subjekty na poli zdravotnictví. Členy společnosti jsou zejména lékaři a sestry různých specializací, jejichž společným zájmem je léčba ran.

[gdgallery_gallery id_gallery=”4″]

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu