Udáváme trend v hojení chronických ran

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů byla hlavním cílem již 17. výročního celostátního kongresu v Pardubicích, který se konal na půdě Univerzity Pardubice ve dnech 24. a 25. ledna 2019. Jako inovátoři v hojení chronických ran jsme zde samozřejmě nemohli chybět.

Smyslem kongresu je sdílení a výměna širokých zkušeností mezi lékaři a jinými odbornými pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví. Velkým tématem tohoto kongresu bylo využití přípravků z amniových membrán pro podporu hojení nehojících se ran. Skvělé výsledky a vlastní zkušenosti hojení chronických ran za pomocí lyofilizovaného transplantátu z lidské amniové membrány AMNIODERM, který vyvinulo, patentovalo a nyní aplikuje na českém, ale i zahraničním trhu představila prim. MUDr. H. Zelenková (členka výboru Slovenské společnosti pro léčbu ran). Mimo jiné poukázala na to, jak AMNIODERM výrazně usnadňuje a urychluje hojení, redukuje jizvení a ránu všeobecně zklidňuje a zmírňuje bolest.

Poprvé jsme na kongresu nebyli jediní, kteří mluvili o těchto medicínských tématech. Své zkušenosti s obdobným produktem na bázi amniové membrány má i 1. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. Máme velkou radost, že odborná veřejnost začíná vnímat, že existují i nové a účinnější metody, než ty doposud používané. Ještě větší radost máme, že máme možnost udávat trend v této oblasti ve střední Evropě.

S vašimi osobními údaji (jménem a emailovou adresou) nakládáme v souladu s GDPR. Zpracováváme je pouze za účelem vyřízení komunikace s vámi po dobu nezbytně nutnou. Svůj souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv odvolat na adrese info@biohealingeurope.eu

Kariéra

Naše společnost hledá neustále vhodné kandidáty, kteří by mohli svými znalostmi obohatit naší rychle se vyvíjející biotechnologickou společnost.

Pokud máte vhodné vzdělání a expertízu v oblasti farmaceutického průmyslu, biotechnologiích, zdravotnictví a máte zájem stát se součástí inovativních projektů v oblasti vývoje a výroby produktů na bázi lidských tkání, neváhejte nás kontaktovat.

Zašlete nám Váš životopis a průvodní dopis na career@biohealing.eu