OZ TECHVIVO® zaregistrována v EU

Evropská ochranná známka TECHVIVO® No 018898638 udělena pro oblast EU

BioHealing  získal Evropskou ochrannou známku (No. 018898638) pro svou technologickou platformu TECHVIVO®. Tato platforma stojí za vývojem a výrobou zdravotnických prostředků s využitím neviabilních amniových membrán. Jejím potenciálem je proměna přípravků, které by standardně regulatorně spadaly do regenerativní medicíny na zdravotnické prostředky.

Ty pak umožní, aby při podobné míře účinnosti jako transplantáty odtížili zdravotníkům a nemocnicím a přesunuly část výkonů do domácí péče.

Ochranná známka udělená Evropskou unií nám poskytuje právní ochranu a uznání na evropské úrovni, což je důležitý krok k zajištění exkluzivity a ochrany našeho výzkumu a inovací.

S vašimi osobními údaji (jménem a emailovou adresou) nakládáme v souladu s GDPR. Zpracováváme je pouze za účelem vyřízení komunikace s vámi po dobu nezbytně nutnou. Svůj souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv odvolat na adrese info@biohealingeurope.eu

Kariéra

Naše společnost hledá neustále vhodné kandidáty, kteří by mohli svými znalostmi obohatit naší rychle se vyvíjející biotechnologickou společnost.

Pokud máte vhodné vzdělání a expertízu v oblasti farmaceutického průmyslu, biotechnologiích, zdravotnictví a máte zájem stát se součástí inovativních projektů v oblasti vývoje a výroby produktů na bázi lidských tkání, neváhejte nás kontaktovat.

Zašlete nám Váš životopis a průvodní dopis na career@biohealing.eu