MEZINÁRODNÍ ODBORNÍCI SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME

Nehojící se poranění

Prof.MUDr. Emil Martinka, Ph.D.

Docent Emil Martinka je od roku 2000 primářem Národního diabetologického centra v Národním endokrinologickém a diabetickém ústavu v Ľubochni. Zde založil první komplexní Centrum pro diabetickou nohu a zavedl zde do praxe jako první na Slovensku nové léčebné postupy.

Je autorem několika odborných článků a prací a je spoluautorem několika významných knih v oblasti diabetu, endokrinologie a genetiky.

Dr. József Constantin Széles

Dr. József Constantin Széles již více než 15 let zaujímá přední místo na světě v oblasti chirurgie ran a speciální terapie bolesti pomocí stimulace ušního bloudivého nervu.

Dále se zabývá léčbou chronických ran, kdy principy této léčby vycházejí z jeho dlouholetých zkušeností v cévní chirurgii a také z ambulance ve Všeobecné nemocnici města Vídeň (AKH), kterou 10 let řídil.

Dr. n. med. Sebastian Borys

Spolupracuje s Oddělením metabolických onemocnění Fakultní nemocnice v Krakově. Získal znalosti a zlepšil si dovednosti během postgraduálních stáží a kurzů, mimo jiné v Mnichově, Rheine, Düsseldorfu, Maastrichtu, Londýně.

Dále je také autorem a spoluautorem mnoha článků, odborných publikací a kapitol v učebnicích o metabolických onemocněních a diabetické noze.


Je členem sekce diabetické nohy Evropské společnosti pro studium diabetu (DFSG;EASD) a Polské diabetologické asociace (PTD).

Prof. Christoph Neumayer, MD.

Dr. Christoph Neumayer je univerzitním profesorem na katedře chirurgie, klinickém oddělení cévní chirurgie na Lékařské univerzitě ve Vídni.

Klinicky se zabývá léčbou komplexních aneuryzmat aorty, onemocněními hrudní aorty, léčbou infekcí protéz, operacemi krčních tepen a supraaortálních větví, periferní cévní chirurgií a endotorakální sympatektomií.


Publikuje o klinické a experimentální cévní chirurgii a pravidelně přednáší na národních a mezinárodních setkáních a je recenzentem mnoha vědeckých časopisů.

Epidermolysis Bullosa Congenita

Operace očí

Neurochirurgie