BioHealing převzal Cenu německého hospodářství

S potěšením oznamujeme, že společnost BioHealing s. r. o. zvítězila v prestižní soutěži, kterou pořádá Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), největší bilaterální komora v České republice. Tato historická událost, kterou podpořilo Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) a nad níž převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Jozef Síkela, se stala […]

OZ TECHVIVO® zaregistrována v EU

Evropská ochranná známka TECHVIVO® No 018898638 udělena pro oblast EU BioHealing  získal Evropskou ochrannou známku (No. 018898638) pro svou technologickou platformu TECHVIVO®. Tato platforma stojí za vývojem a výrobou zdravotnických prostředků s využitím neviabilních amniových membrán. Jejím potenciálem je proměna přípravků, které by standardně regulatorně spadaly do regenerativní medicíny na zdravotnické prostředky. Ty pak umožní, […]

Vyhlášení Firma roku a Živnostník MSK 2023

Děkujeme za příležitost BioHealing s.r.o. zasednout v porotě, která pomohla rozhodnout o letošních vítězích v soutěži Firma roku a Živnostník Moravskoslezského kraje. Gratulujeme!https://www.firmaroku.cz/blog/v-moravskoslezskem-kraji-podnikatelsky-zaujali-bezlepkovy-pekar-a-vyrobce-medovy Vítězové postupují do celorepublikového kola. Těšíme se na slavnostní vyhlášení dne 14. 12. 2023 na pražském Žofíně, kde budeme oceňovat ty nejlepší podnikatelské příběhy z celé republiky.

Exkluzivní distribuční licence na AMNIODERM+® v Turecku

Společnost BioHealing® s potěšením oznamuje strategické partnerství se společností Intra Medical, vysoce uznávaným tureckým distributorem s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti distribuce výrobků pro péči o rány. Tato spolupráce představuje významný milník v rozvoji technologií péče o rány v Turecku a odráží závazek společnosti BioHealing poskytovat špičková zdravotnická řešení po celém světě. V rámci této exkluzivní […]

Rozhovor Martina Ziky s Mgr. Ivetou Schmiedovou

Jak z nadějného výzkumu v laboratoři vytvořit úspěšnou firmu? Společnost BioHealing vznikla jako podnikatelský subjekt s cílem komercializovat objevy uskutečněné v Národním centru tkání a buněk. Firma se pyšní především svými unikátními náplastmi, které obsahují látku z lidské placenty, jež má mimořádné léčebné vlastnosti. Využívání regenerativní medicíny v poslední době stoupá, a to zhruba od […]

Klinická zkouška AMNIODERM+ dokončena

Účinná možnost léčby pacientů s nehojícími se diabetickými ranami Nedávno jsme úspěšně dokončili klinickou studii, která probíhala na Slovensku v Endokrinologickém a diabetologickém centru v Ľubochni a kterou vedl hlavní zkoušející doc. prof. Emil Martinka, MD, PhD. Klinické studie se zúčastnilo celkem 20 pacientů, kteří podstoupili léčbu přípravkem AMNIONDERM+ po dobu 12 týdnů. Všichni pacienti […]