Chronické rány

 

I přes intenzivní terapii a využití různých možností léčby některé rány dlouhodobě nevykazují známky hojení, čili procesu obnovy tkání.

Je to komplexní děj, jehož průběh ovlivňuje celá řada faktorů. V případě léčby amniovou membránou jsou stimulujícími faktory zejména cytokiny, růstové faktory a přirozená struktura tkáně, která slouží jako lešení pro migraci buněk a epitelizaci rány.

V oblasti chronických ran slouží ke krytí a léčbě akutních i chronických ran, vředů, k chirurgickým aplikacím při rekonstrukčních operacích, k prevenci srůstů a podpoře hojení.

Ke krytí a podpoře hojení bércových vředů, proleženin apod. Dochází k usnadnění a zrychlení hojení, podpoře epitelizace, redukci jizvení a podpoře novotvorby cév.