Amniová membrána je první volbou pro chronické rány

Amniová membrána je první volbou pro chronické rány

Máme velkou radost, protože úspěšně pokračujeme v cyklu přednášek: „Prevence a řešení chronických ran.“ Cílem cyklu přednášek je tematická osvěta v klubech seniorů po celé České republice a na Slovensku. Právě senioři jsou totiž věková skupina, kterou chronické rány postihují, a právě proto je obzvlášť v této skupině důležitá osvěta o problematice chronických nehojících se ran a informovanost o moderních metodách léčby a regenerativní medicíně. Právě do této kategorie patří i náš produkt – AMNIODERM®, který se vyrábí z plodových obalů placenty.

Zatím poslední přednáška se uskutečnila 29. 1. 2019 v brněnském klubu seniorů v Brně střed – na ulici Křenová. Přibližně hodinovou přednášku, které naslouchalo 13 seniorů završila živá diskuze u „kulatého stolu“, protože přítomní penzisté měli velký zájem o nastolenou problematiku.

Seniorům přednášela vedoucí projektu Mgr. Iveta Minaříková z Národního centra tkání a buněk, která velmi dobře zná problematiku chronických ran: „Chronickými ranami trpí přibližně 100000 Čechů. V Evropské unii je to kolem 10 milionů občanů, což není malé číslo. Chronické rány jsou závažným zdravotním stavem, ale také socioekonomický problém. Pacienti mají bolesti a přidružené komplikace je odsouvají na okraj společnosti. Metody klasické léčby často nezabírají. I několik let proto musejí žít s nehojící se ranou a to může vést až k amputaci končetiny. Náš čistě biologický přípravek z amniové membrány nabízí pacientům řešení, jak uzavřít chronickou nehojící se ránu a vrátit se zpět do plnohodnotného života.“

Závěrečná tečka byla opravdu sladká. Šlo o ochutnávku výtečného domácího jablečného závinu, který byl pro přednášející připraven :). Seniorům z městské části Brno střed, ulice Křenová, děkujeme za milé přivítání, projevený zájem a četná otázky do diskuze. Budeme se těšit na další setkání.