Amniová membrána a regeneratívna medicína uzatvárajů chronické nehojace sa rany u diabetikov

Amniová membrána a regeneratívna medicína uzatvárajů chronické nehojace sa rany u diabetikov

Regeneratívna medicína je pomerne nový biomedicínsky odbor. Ideálom regeneratívnej medicíny je plná obnova štruktúry a funkcie tkanív a orgánov.