AmNeuro™ patent for solutions in decompressive craniectomy

VĚDA A VÝZKUM – Společnost BioHealing podala patent k vynálezu v oblasti využití amniových membrán v neurochirurgii, konkrétně při provádění dekompresní kraniektomie.

Podání patentu předcházel několikaletý výzkum s Neurochirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Brno. Vynálezem je unikátní řešení AmNeuro™ pro překrytí dura mater (tvrdé pleny mozkové) při dekompresní kraniektomii. Dekompresní kraniektomie je chirurgický zákrok, který se provádí po těžkém úraze mozku. Při tomto zákroku je otevřena dutina lebeční a je nastřižena dura mater, aby tak došlo ke snížení nitrolebečního tlaku. Zároveň je nezbytně nutné zajištění těsného překryvu nastřižené dura mater, aby bylo zabráněno úniku likvoru (mozkomíšní tekutiny).

Překryv je předmětem vynálezu a podaného patentu společnosti BioHealing a jeho patentové přihlášky č. PV 2020-339. AmNeuro™ tak rozšířilo PPL produktů a indikací společnosti BioHealing.

We handle your personal data (name and e-mail address) in accordance with GDPR. We only process these data for the purpose of communicating with you, for the absolutely-required length of time. You may withdraw your consent to the processing of these data at any time at info@biohealingeurope.eu

Career

Our company constatly seeks out new candidates, who could enrich our fast paced biotechnological company with their knowledge and know-how.

If you have a relevant education background and expertise in the following pharmaceutical industry, biotech, healthcare and are interested to become part of innovative projects in the area of development and manufacturing of products derived from perinatal tissues, dont hesitate to contact us.

Please send us your CV and cover letter to career@biohealing.eu